تغذیه کودکان

انجمن ترویج تغذیه با شیرمادر

1

انجمن ترویج تغذیه با شیرمادر انجمنی است غیر دولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی درزمینه ترویج تغذیه با شیرمادر که با همت جناب آقاي دکتر سید علیرضا مرندی و همکاری گروهی از اساتید دانشگاه و متخصصین اطفال در سال 1375 تاسیس گردید و فعالیت رسمی خود را آغاز کرد .

جهت اطلاعات بیشتر کلیک فرمایید ...

 

 

انجمن علمی تغذیه کودکان ایران

2

 

با توجه به گزارشات رسیده و مطالعات انجام شده در ایران در سال 1380 و سال های قبل از آن که نشانگر شیوع سوءتغذیه در بین کودکان و نوجوانان کشور و افزون بر آن مسئله چاقی کودکان و نوجوانان بود ، ایجاب میکرد که انجمن های غیردولتی نیز همراه وهمگام باسازمان های دولتی در رفع این مشکل بکوشند لذا در انجمن ترویج تغذیه با شیرمادر و با تشویق جناب آقای دکتر سید علیرضا مرندی ، اساتید فن بر آن شدند که نسبت به تاسیس انجمن علمی تغذیه کودکان ایران اقدام نمایند.

جهت اطلاعات بیشتر کلیک فرمایید ...

 

 

 

 

 

انجمن تغذیه ی کودکان

3

 

در راستای کمک به ارتقاء وضعیت تغذیه کودکان و در نتیجه سلامت کودکان و نهایتا" سلامت کل جامعه اقدام به تهیه و توزیع مقالاتی در این زمینه نموده است

جهت اطلاعات بیشتر کلیک فرمایید ...

 

 

 

دانشکده تغذیه و علوم غذایی(تغذیه کودکان)

4

 

گروه تغذیه درپی جداشدن انستیتو تحقیقات تغذیه اصفهان از انستیتو تحقیقات تغذیه وصنایع غذایی ایران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران و وابستگی آن به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان وبه دنبال انتقال گروه تغذیه از دانشکده داروسازی به دانشکده بهداشت از سال ۱۳۶۶ شروع به فعالیت نموده است .اولین دوره دانشجویان رشته تغذیه در مقطع کارشناسی از بهمن ۱۳۶۷ شروع به تحصیل نموده اند. این گروه تاکنون با انجام تحقیقات وتالیفان متعددی با هدف بهینه نمودن سطح تغذیه در جامعه باعث رشد و ارتقاء فرهنگ تغذیه شده است .

جهت اطلاعات بیشتر کلیک فرمایید ...

 

 

 

سلامت اول

5

 

یکی از آیتم های مراقبت از کودکان که به رشد جسمی ، عاطفی و ذهنی کودک شما کمک شایانی می کند  تغذیه آنهاست. تغذیه کودک،در واقع عملی سرشار از عشق و محبت است. اولین ارتباط مادر و نوزاد،از طریق تغذیه برقرار می شود. روزهای نخستین (و هفته های اول) نقش و ارزش عمده ای در ارتباط آتی مادر و فرزند دارد در زمینه مراقبت از کودک  ، تغذیه آنها روش مشخصی از لحاظ دفعات تغذیه، ساعات تغذیه و برابری غذا درهرنوبت وجود ندارد. کودک،هر موقعی که احساس نیاز کند،غذا می خواهد و شما باید نیاز او را برآورده کنید.نمی توان از نوزاد انتظار داشت که در ساعاتی معین و به مقداری مشخص غذا بخواهد.شما باید با توجه به فریادها و آشفتگی های او در روز،ساعات و مقدار غذا دادن و دفعات تغذیه ی او را پیدا کرده و رعایت کنید

جهت اطلاعات بیشتر کلیک فرمایید ...

 

 

 

دفتر بهبود تغذیه جامعه

6

کمک به بهبود امنیت غذا وتغذیه آحاد مردم کشور از طریق ارتقاء سطح دسترسی فیزیکی و دسترسی اقتصادی به غذا، افزایش سواد و فرهنگ تغذیه ای با استفاده از تمهیداتی از قبیل اطلاع رسانی ، فرهنگسازی و آموزش تغذیه، مشارکت در تدوین سیاست های نوین در عرصه غذا و تغذیه در برنامه های توسعه ملی و منطقه ای، تدوین وپیشنهاد لوایح و آئین نامه های مرتبط با تغذیه جامعه، طراحی مداخلات تغذیه ای به منظور اقدامات پیشگیرانه و درمانی درجهت بهبود تغذیه جامعه در قالب ارزش های اسلامی و انسانی و قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران .

جهت اطلاعات بیشتر کلیک فرمایید ...